ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำหมัน  ตำบลน้ำหมัน  อำเภอท่าปลา   จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  เบอร์โทรศัพท์ 055819589  e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ปีที่  1  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 14 ไร่  1  งาน  50  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่  3  ,  5  และ 9  ตำบลน้ำหมัน  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์