ข้อมูลนักเรียน 2563

ชั้น จำนวนนักเรียน
อ.1 13
อ.2 9
ป.1 12
ป.2 12
ป.3 18
ป.4 14
ป.5 20
ป.6 7
ม.1 18
ม.2 18
ม.3 25
  166