ข้อมูลนักเรียน 2562

ชั้น จำนวนนักเรียน
อ.1 15
อ.2 11
ป.1 12
ป.2 18
ป.3 14
ป.4 19
ป.5 5
ป.6 16
ม.1 16
ม.2 26
ม.3 14
  166