ข้อมูลนักเรียน 2564

ชั้น จำนวนนักเรียน
อ.2 13
อ.3 13
ป.1 10
ป.2 12
ป.3 13
ป.4 18
ป.5 15
ป.6 21
ม.1 9
ม.2 17
ม.3 20
  172