ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชั้น จำนวนนักเรียน
อ.2 17
อ.3 15
ป.1 13
ป.2 14
ป.3 14
ป.4 14
ป.5 18
ป.6 17
ม.1 20
ม.2 7
ม.3 18
  167