แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เขียนโดย Super User 0
ผอ.อดุลย์ ครูประกิม แปงการิยา มอบทุนการศึกษา เขียนโดย Super User 0
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 0
การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายน้ำหมันหาดล้า ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 0
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา เขียนโดย Super User 0
ตรวจปัสสาวะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เขียนโดย Super User 0
กิจกรรมวันคริสมาส ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 0
กิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบายของจังหวัดอุตรดิตถ์ เขียนโดย Super User 0
กิจกรรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ เขียนโดย Super User 0
คณะครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี ได้มาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เขียนโดย Super User 0