ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๒ ในการนี้ได้รับมอบเกียรติบัตรจากบริษัทสยามสไมล์ รับมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๒