กิจกรรมวันคริสมาส ปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสต์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน โดยเล่าถึงประวัติความเป็นมา และมีการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยผู้อำนวยการสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ได้กล่าวอวยพรให้กับนักเรียน และมอบของขวัญให้กับนักเรียนที่ทำการแสดง และร่วมกิจกรรม