กิจกรรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ

 

วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมวัยใสใส่ใจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน