คณะครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี ได้มาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

 

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี ได้มาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของโรงเรียนบ้านน้ำหมัน โดยมีนายสันติภาพ ภูสมศรี พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำหมันให้การต้อนรับ