นักจิตวิทยา สพป.อต.2 ประเมินพัฒนาการเด็กพิเศษ

 

วันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นักจิตวิทยา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  ๒  มาประเมินพัฒนาของเด็กพิเศษ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน  ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี