คณะครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยา ได้มาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยา ได้มาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของโรงเรียนบ้านน้ำหมัน โดยมีนายสันติภาพ ภูสมศรี พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำหมันให้การต้อนรับ