กิจกรรมทักษะลูกเสือสามัญ Day Camp

 

วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านน้ำหมันจัดกิจกรรมทักษะลูกเสือสามัญ Day Camp ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เพื่อพัฒนาและเพิ่มเติมทักษะลูกเสือสามัญ ตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน