กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนบ้านน้ำหมัน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมประชาธิปไตย  ในวันที่  23  พฤษภาคม  2562