แสดงความยินดีกับครูวารุณี สังเวียนวงศ์ ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยใต้

 

วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสันติภาพ ภูสมศรี พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ได้เดินทางมาส่งและแสดงความยินดีกับครูวารุณี สังเวียนวงศ์ ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยใต้เป็นอย่างดี