รับหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ได้เข้ารับหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๒ ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์