ผอ.สพป.อต. 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

วันที่  ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔  นายประเจน  ปาประลิต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  2 ได้เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำหมัน  โดยเน้นย้ำนโยบายให้ผู้เรียนอ้่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็น  สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำหมันเพื่แประโยชน์แก่ผู้เรียนต่อไป