การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา(PA)

เมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔  คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำหมันได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา (PA)  สายงานสอน โดย  ดร.อุทัย  ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  ๒  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1