การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว

วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว โดยมี ศน.พัชรินทร์ อินเถื่อน เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ ในการนี้นายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน พร้อมหัวหน้าฝ่ายฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งในการประเมินได้รับคำแนะนำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม และให้กำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมต่อไป