การตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านน้ำหมันได้จัดการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน
โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกันตรวจขั้นที่ ๕ ในครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน โรงเรียนพนมมาศพิทยากร อำเภอลับแล โรงเรียนน้ำสิงห์ฯ อำเภอท่าปลา โรงเรียนวัดบ้านใหม่ และโรงเรียนบ้านชำทอง อำเภอตรอน รวมผู้เข้ารับการตรวจฯ จำนวน ๑๑ คน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๒ ได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการตรวจฯ อีกทั้งร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย นายจักรา วาทหงษ์ นายกสมาคมสโมสรลูกเสือแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ นายประกาศ เพียสามารถ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายสุทธิชัย เดโชชัย ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยวัฒน์ ชื่นบาน สิบเอกวัชชิระ บำรุงเกตุ ผู้สังเกตการณ์ นางไพรินทร์ สกุลโพน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับคำแนะนำในการดำเนินกิจการลูกเสือ รวมถึงการปฏิบัติของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ ที่จะเป็นแนวทางในการที่จะส่งเสริมกิจการลูกเสือโรงเรียนบ้านน้ำหมันให้เจริญก้าวหน้าต่อไป