กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านน้ำหมันจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นำโดย นายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านน้ำหมันเป็นผู้อำนวยการฝึก พร้อมด้วยผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านน้ำหมัน เพื่อเป็นการฝึกตนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งกายและใจ ที่จะเป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองสู่สังคมต่อไป