การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การทะเลาะวิวาทและการพบวัตถุต้องสงสัยภายในโรงเรียน

วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.น้ำหมัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การทะเลาะวิวาทและการพบวัตถุต้องสงสัยภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงในสถานศึกษา