พิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีนายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน เป็นประธานในพิธี