โรงเรียนบ้านน้ำหมัน เข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย

วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน เข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๖ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านระบบ On-Line ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยได้รับการชื่นชมในการทำงาน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการการประเมินเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติในการประเมินครั้งนี้กับทางโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ที่จะนำไปพัฒนาสถานศึกษาปลอดภัยต่อไป