พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ กลุ่มลูกเสือโรงเรียนบ้านน้ำหมัน นำโดยนายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านน้ำหมัน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ กองลูกเสือสำรอง กองลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ของหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ถวายเป็นพระราชกุศล ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ชุมชนในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำหมัน และวัดน้ำหมัน เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์แก่กองลูกเสือ หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนบ้านน้ำหมันต่อไป