กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน  โรงเรียนบ้านน้ำหมันได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

ในวันที่  5  กันยายน  2562