พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำหมัน มีนายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครูร่วมพิธี นำประกอบพิธีโดยนางสาวปาลิตา คำนนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน