การจัดการสอนในโครงการ ครู D.A.R.E ร่วมกับ สภ.น้ำหมัน

การจัดการสอนในโครงการ ครู D.A.R.E ร่วมกับ สภ.น้ำหมัน ซึ่งจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทุกบ่ายวันศุกร์