กิจกรรมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน และโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน และโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์