น้ำหมันเกมส์ ครั้งที่ 1

 โรงเรียนบ้านน้ำหมันจัดกิจกรรม น้ำหมันเกมส์ ครั้งที่  1  เพื่อนักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา  โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 4 ทีม คือทีมสีแดง  สีส้ม  สีเขียว และสีฟ้า