การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า

 กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า จัดกิจกรรมการแข่งขันระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายน้ำหมันหาดล้า ระหว่างวันที่  25-28  พฤศจิกายน  2562  ได้รับความร่วมมือกับโรงเรียนต่าง ๆ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ