การแข่งขันกีฬาอำเภอท่าปลา

 กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า ร่วมการแข่งขันกีฬา-กีฑา นักเรียนของอำเภอท่าปลา ระหว่างวันที่  25-27  ธันวาคม  2562