กิจกรรมวันแม่ปี 2563

 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน  จัดกิจกรรมวันแม่  ประจำปีการศึกษา  2563  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง