กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน นำโดย นายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน จัดกิจกรรมถวายพระพรและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และมีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มอบประกาศเกียรติคุณ คุณแม่ดีเด่น ของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการเรียน ด้านกีฬา และด้านจิตสาธารณะ การแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนและได้ระลึกถึงพระคุณแม่ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ