โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ดำเนินการจัดสอบ PISA STYLE ผ่านระบบ On-Line

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ดำเนินการจัดสอบ PISA STYLE ผ่านระบบ On-Line ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้าใช้งานระบบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์