การมอบทุนนักเรียนยากจน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านน้ำหมันได้ดำเนินการมอบทุนนักเรียนยากจน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน