การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านน้ำหมันจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน