การฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน จัดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีนายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านน้ำหมัน เป็นประธาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.น้ำหมัน และคุณหมอ รพ.สต.น้ำหมัน มาให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติด การป้องกัน โทษและความรุนแรง การบำบัดฟื้นฟู และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในการนี้คณะครูได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นร่วมกับนักเรียนด้วย