ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน พร้อมด้วยคณะครู ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่คุณครูสุอาภาพร ฝั้นเต็ม ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการแสงเดือน มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน พร้อมด้วยคณะครู ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่คุณครูสุอาภาพร  ฝั้นเต็ม ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โดยได้รับการต้อนรับจากนายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหารมาต้อนรับ ในการนี้ นายสันติภาพ ภูสมศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ได้ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์