กิจกรรมประดิษฐ์กระทง เนื่องในเทศกาลลอยกระทง เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง เนื่องในเทศกาลลอยกระทง เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย