ผู้อำนวยการแสงเดือน มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับและแนะนำ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการแสงเดือน มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับและแนะนำ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยจะฝึกปฏิบัติการสอนตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน - วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นระยะเวลา 1 เดือน