ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำหมัน จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่า 98 ปี

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำหมัน จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีศิษย์เก่า 98 ปี โรงเรียนบ้านน้ำหมัน โดยการประสานงานของนายเอกชัย ทำมา ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน และบรรดาศิษย์เก่าทีมฟุตบอลไก่จ๋า ของบ้านน้ำหมัน ตั้งแต่ชุดอดีตถึงปัจจุบัน และได้ระดมทุนทรัพย์ปัจจัย สมทบทุนสร้างมณฑปพระพุทธวิโมกข์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียนบ้านน้ำหมัน และซ่อมแซมศาลาอำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน