การประชุมและอบรมการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมและอบรมการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) เพื่อเสนอสู่ระบบวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ในการนี้ นางสาวแสงเดือน มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน นำคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ร่วมการประชุมและรับการอบรมพัฒนา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน