โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อนำคะแนนมาวิเคราะห์ตัวชี้วัดและเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่จะสอบในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 นี้