โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ