กิจกรรมวันเด็ก 62

โรงเรียนบ้านน้ำหมันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2562  ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  เมื่อวันที่  11  มกราคม  2562  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำหมัน