สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

smileประจำเดือน เมษายน  2563

smileพฤษภาคม  2563  ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

smileประจำเดือนมิถุนายน  2563

smileประจำเดือนกรกฎาคม  2563