แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแบ่งปันรอยยิ้ม แบ่งปันความรู้ เขียนโดย Super User 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสร้างอ่างล้างมือและปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน เขียนโดย Super User 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(สำเร็จรูป) 1/2563 เขียนโดย Super User 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด เขียนโดย Super User 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนโครงการซื้อหนังสือเรียน(ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี) เขียนโดย Super User 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน 105/29 เขียนโดย Super User 0
ประกาศซื้อพัสดุโครงการพัฒนาหอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำหมัน เขียนโดย Super User 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการศูนย์สื่อ ICT นวัตกรรมใหม่ สำหรับห้องเรียน 4.0 เขียนโดย Super User 0
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการศูนย์สื่อ ICT นวัตกรรมใหม่ สำหรับห้องเรียน 4.0 เขียนโดย Super User 0
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 0