สถิติการร้องเรียนการทุจริต

 

 

ในปีงบประมาณ 2562 

 

โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต