ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนบ้านน้ำหมันประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2562

ประกาศแผนปี 62