หมวดหมู่รอง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่ายในโรงเรียน เขียนโดย Super User 0
คู่มือการให้บริการ เขียนโดย Super User 0
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนบ้านน้ำหมัน เขียนโดย Super User 0
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน เขียนโดย Super User 0
แผนปฏิบัติการป้องการและปราบปรามการทุจริต เขียนโดย Super User 0
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เขียนโดย Super User 0
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 0
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เขียนโดย Super User 0
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เขียนโดย Super User 0
สถิติการร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย Super User 0